İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Çözümleri

İş Sürekliliği (Business Continuity)

Herhangi bir deprem, sel, yıldırım, sunucu veya diğer donanım arızaları, elektrik veya internet kesintisi, kritik personelin işten ayrılması vb olağanüstü durumlarda kuruluşların kritik faaliyetlerini çok az zayiatla geçirmesini, kriz anına hazır olması durumuna İş Sürekliliği (Business Continuity) denir. İş Sürekliliği Organizasyon, Kurum ve kuruluşların değer yaratan faaliyetlerini, herhangi bir felaket, kriz ve afet durumunda önceden belirlenen seviyede yürütebilme becerisidir. İş Sürekliliği sistemi bulunan bir kurumda, her zaman başa gelme ihtimali olan Deprem, Sel, Yangın, Teknolojik Donanım kaybı, yazılımın çökmesi, kişisel hatalar vb. felaketlerle karşı karşıya kaldığı zaman krizi önceden oluşturduğu kriz yönetim planları, iş süreklilik planları doğrultusunda soğuk kanlılıkla geçirilir. Gerek organizasyonel güven, gerekse marka değerini yerle bir edecek itibar azaltıcı durumları durumlar profesyonel bir şekilde engellenmiş olur.

Felaket Kurtarma (Disaster Recovery)

İş sürekliliğiniz için her zaman verilerinizi korumanız ve sistemlerinizin kesintisiz olarak çalışmasını sağlamanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra ortaya çıkabilecek yerel sorunlar ve altyapı arızaları kurumları geri dönüşü olmayan felaketlere sürükleyebilir. Bu şekilde tek bir bölgeyi etkileyecek sorunlar veya üretim ortamlarında oluşabilecek geri dönülemeyecek boyutta arızalara karşı verilerinizi birden çok veri merkezinde tutma yöntemine Disaster Recovery (Felaket Kurtarma) denir. Felaket Kurtarma veya Disaster Recovery, kritik iş uygulamalarınızın kesintisiz çalışması veya en kısa zamanda geri döndürülebilmesi amacıyla tüm sistem ve bilgilerin farklı lokasyonda bir veri merkezinde kopyalanması hizmetidir.


Kümeleme(Cluster) Çözümleri

Kümeleme çözümü iki ayrı alt başlıkta değerlendirilebilir;donanım ve yazılım.Donanım tarafında donanım üreticileri cluster kurulumuna uygun,güvenilir,yüksek performanslı ve servis zamanı minimum olan çözümler üretirken,yazılım tarafında da firmaların kullandığı ortama uygun ve mevcut cluster donanımını yönetecek çözümler üretilmektedir.Bu iki çözümün birleştirilmesi yolu ile 7×24 çalışması gereken sistemlerin çalışma zamanı maksimuma çekilebilmektedir.Kümele sistemleri uygulama, sanallaştırma platformu ya da işletim sistemi rolü bazında çözüm sunabilmektedirler.

Replikasyon Çözümleri

Felaket durumunda en kısa sürede sistemleri farklı lokasyonda  ayağa kaldırıp iş sürekliliğin sağlanması çok önemli bir operasyon gerekliliğidir.Replikasyon çözümleri sürekli veri aktarımı/güncellemesi yaparak çalışan mevcut altyapının bir kopyasının farklı bir lokasyonda  saklanmasına olanak sağlamaktadırlar.

© MasterTech Bilişim Teknolojileri, Tüm hakları saklıdır.